محورهای کنفرانس

    محورهای کلی
زنجیره تامین
تحلیل پوششی داده ها
تصمیم گیری زیستی و محیطی
تصمیم گیری چند معیاره
بهینه سازی چند هدفه
مدل سازی و تصمیم سازی در محیط غیر قطعی
بهینه سازی ترکیبیاتی
کاربردهای عملیاتی تصمیم گیری
حمل و نقل و لجستیک
نقش آمار در تصمیم سازی بهینه
تصمیم سازی بهینه در برنامه ریزی و مدیریت گردشگری
تصمیم سازی بهینه در مدیریت و برنامه ریزی شهری
تصمیم سازی بهینه در صنعت نفت، گاز، و انرژی
تصمیم سازی بهینه در صنعت بیمه
تصمیم سازی بهینه در مدیریت منابع و مصارف بانکی
زمینه های نوین کاربردی برای بهینه سازی و تصمیم گیری
و دیگر زمینه های مرتبط با علوم بهینه سازی و تصمیم گیری
محورهای تخصصی:

محور اول: لجستیک و حمل و نقل
محور دوم: زنجیره تامین
محور سوم: نفت، گاز و انرژی
علاقمندان به برگزاری کارگاه و نمایشگاه به ویژه در حوزه محورهای تخصصی، می بایست پیشنهاد خویش را حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 94 به دبیر کنفرانس اعلام نمایید
به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق آدرس الکترونیکی زیر با دبیر کنفرانس تماس حاصل فرمایید:
icordm@gmail.com