تقویم کنفرانس

 

 

تاریخهای مهم:

 

آخرين مهلت ارسال مقالات: ............. آذر ۱۳۹۶
اعلام نتایج داوری مقالات: .................. ۲۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین مهلت ثبت نام: ....................... ۵-۲۲۲ آذر ۱۳۹۶
تاريخ برگزاري: ..................................... ۱ دی ۱۳۹۶